Prekrivanje silosov
Kmetijstvo Plesiutschnig

Prekrivanje silosov
Kmetijstvo Plesiutschnig

Tip objekta: Strojna lopa

Naročnik: Kmetijstvo Plesiutschnig – Ruden Avstrija

Opis: Objekt širine 12 in dolžine 24 m, snežna obremenitev 280 kg/m2.

Na željo stranke smo po merah betonskega silosa za krmo živine izdelali nadstrešek.

Nadstrešek je pritrjen direktno na betonski zid in ščiti krmo živine pred soncem, dežjem in snegom.

Namen: Objekt je namenjen za prekrivanje silosa