Kompleks skladišč
DB Schenker Ljubljana

Kompleks skladišč
DB Schenker Ljubljana

Tip objekta: Kompleks skladišč

Naročnik: DB Schenker Ljubljana, Slovenija

Opis: Kompleks skladišč sestavlja več skladiščnih hal tipa POWER OHT 20.

Skupna kapaciteta skladiščnih hal znaša 4600m2.

Vse hale imajo nameščene na notranji strani konstrukcije dodatno proti kondenčno – termo ponjavo kar nudi 100% zaščito pred kondenzom.

Na vse glavne vhode smo vgradili hitro tekoča vrata ki se odpirajo avtomatsko s pomočjo vgrajene induktivne zanke.

Na vseh halah nad vhodnimi vrati nameščene nadstrešnice, kar preprečuje vdor dežja v halo skozi odprtino vrat.

Hale se uporabljajo za prehodno skladiščenje različnih materialov v špediciji.