Strojna lopa Lobnig
Lobnig Landtechnik

Strojna lopa Lobnig
Lobnig Landtechnik

Tip objekta: Strojna lopa

Naročnik: Podjetje Lobnig Landtechnik

Lokacija: Ruden Avstrija

Opis: Objekt je širine 15 in dolžine 18 m, snežna obremenitev 280kg/m2, vetrovna 25 m/s.

Namen: Objekt je namenjen za shranjevanje kmetijskih strojev

Prekrivanje silosov
Kmetijstvo Plesiutschnig

Prekrivanje silosov
Kmetijstvo Plesiutschnig

Tip objekta: Strojna lopa

Naročnik: Kmetijstvo Plesiutschnig – Ruden Avstrija

Opis: Objekt širine 12 in dolžine 24 m, snežna obremenitev 280 kg/m2.

Na željo stranke smo po merah betonskega silosa za krmo živine izdelali nadstrešek.

Nadstrešek je pritrjen direktno na betonski zid in ščiti krmo živine pred soncem, dežjem in snegom.

Namen: Objekt je namenjen za prekrivanje silosa