Prizidek po naročilu
KIA motors Ljubljana

Tip objekta: Nadstrešek in zaprt prostor

Naročnik: KIA Motors Ljubljana

Opis: Kombinacija šotorske hale v izvedbi nadstreška in zaprtega prostora