Hala za večnamenski skladiščni prostor
Framac GmbH Avstrija

Tip objekta: Hala za večnamenski skladiščni prostor

Naročnik: FRAMAC GmbH

Opis: Za podjetje FRAMAC GmbH v Avstriji bila izdelana večnamenska šotorska skladiščna hala z visoko snežno obremenitvijo.

Gre za šotorsko halo tipa POWER OHT – D 25 širine 25m s stransko notranjo uporabno višino 4 m, dolžino 40 m, ter visoko snežno obremenitev 3,0 kN/m2.

Hala je postavljena direktno na asfaltno površino, pritrjena z zemeljskimi sidri brez posebnih gradbenih posegov v tla (brez betonskih temeljev)

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh zlepljeni z asfaltom s pomočjo dvokomponentne betumen mase. Ta sistem onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. Z tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.