Hala za skladiščenja barv
Jub d.o.o.

Tip objekta: Hala za skladiščenja barv

Naročnik: JUB d.o.o. – Srbija

Opis: Za osnovo skladišča se uporabljata dve hali model POWER OHT 15 v dolžini 30 in 48 m.

Hali sta postavljeni na betonsko ploščo pripravljeno s strani naročnika.

Vsi fasadni deli ponjav so pri tleh pritrjeni in zatesnjeni k betonski plošči, kar onemogoča vdor vode v notranjost hale pri tleh. Z tem poskrbimo, da tla v notranjosti hale ostajajo vedno suha.

V obeh halah nameščena na notranji strani konstrukcije dodatna proti kondenčna – termo ponjava kar nudi 100% zaščito pred kondenzom in v tem primeru tudi delno termo zaščito.

Hala se koristi kot skladišče končnih izdelkov v proizvodnji – skladiščenje barv.